Kalishti në dimër

Këto foto janë bërë në Janar të vitit 2012 nga Lindim J.

« 1 von 11 »

Këto foto janë bërë në Janar të vitit 2008 nga Lindim J.

« 1 von 7 »
Top