Anëtarët

Anëtarë të shoqatës kanë të drejtë të jenë të gjithë personat në moshë madhore të cilët pasi të pranojnë kushtet e vendosura nga kryesia në bashkpunim me të gjithüe anëtarët e tejrë,janë të detyruar të kryejnë një pagesë vjetore e cila më pas do shërbej për projektet që do ndërmirren  në Kalisht.

Kryesia është zgjedhur në vitin 2012 pasi shoqata pësoi një riorganizim të veçant ,ku pjesën dërmuese të detyrave e morën pësipër të rinjtë e fshatit që jetojnë dhe veprojnë në Zvicër. Më posht keni mundësi ta shihni listën e plot të kryesis dhe listën e plot të anëtarëve aktiv.

shoqata -antaret

Lista e plotë e anëtarëve është akoma në përpunim..