Na dërgoni një lajm

Informacion i rëndësishëm!

Të dashur vizitor!

Në pa mundësi për të pasur të gjitha informacionet rreth fshatit tonë apo edhe më gjërë në rrethinë (për lajme të jashtzakonshme) , ne ju mundësojme qe secili nga ju të kontriboj duke na dërguar një lajm, një foto, video, dokument apo informacion tjetër.

Në faqe do publikohen emrat e autorëve të lajmit për të pasur transparencë.Në rast mungese të emrit të vërtet gjatë dërgimit të një artikulli, ne do të analizojmë në detaje rastin dhe në varësi të rëndësis të publikimit, do të vendosim nëse i njëjti do publikohet ose jo.Natyrisht që përjashtohen rastet kur dikush(për arsye të shumta personale) kërkon patjetër të ruaj privatësin.

Tek e fundit, lajmi ka rëndësi.

Faleminderit për mirëkuptimin!