Foto të vjetra

Fotot janë marrë nga autor të pa identifikuar në internet apo edhe në FB. Për foton e parë në galeri ,ka siguruar shërbimet Jetmir Jusufi i cili ka blerë atë online në një faqe Sërbe.

« 1 von 2 »
Top