Warning: preg_match(): Unknown modifier 't' in /home/dido/public_html/wp-content/plugins/mobile-website-builder-for-wordpress-by-dudamobile/dudamobile.php on line 609
Foto të vjetra – www.kalishti.ch

Foto të vjetra

Fotot janë marrë nga autor të pa identifikuar në internet apo edhe në FB. Për foton e parë në galeri ,ka siguruar shërbimet Jetmir Jusufi i cili ka blerë atë online në një faqe Sërbe.

« 1 von 2 »
Top