Warning: preg_match(): Unknown modifier 't' in /home/dido/public_html/wp-content/plugins/mobile-website-builder-for-wordpress-by-dudamobile/dudamobile.php on line 609
Foto të ndryshme – www.kalishti.ch

Foto të ndryshme

Fotot të bëra rastësisht nëpër fshat nga Lindim Jusufi prej muajit janar deri në mars të vitit 2009.

« 1 von 8 »
Top