Foto të ndryshme

Fotot të bëra rastësisht nëpër fshat nga Lindim Jusufi prej muajit janar deri në mars të vitit 2009.

« 1 von 8 »
Top