www.kalishti.ch
Foto të ndryshme

Foto të ndryshme

Fotot të bëra rastësisht nëpër fshat nga Lindim Jusufi prej muajit janar deri në mars të vitit 2009.

« von 8 »