Foto-Panoramë nga fshati

Fotot janë të bëra nga autor të shumtë të pa identifukuar,kryesiht janë marrë në FB,kurse nje pjesë e madhe e tyre janë bëre nga Lindim Jusufi.

Top