Warning: preg_match(): Unknown modifier 't' in /home/dido/public_html/wp-content/plugins/mobile-website-builder-for-wordpress-by-dudamobile/dudamobile.php on line 609
Foto-Panoramë nga fshati – www.kalishti.ch

Foto-Panoramë nga fshati

Fotot janë të bëra nga autor të shumtë të pa identifukuar. Një numër i konsiderueshëm janë marrë në FB, kurse nje pjesë e madhe e tyre janë bëre nga Lindim Jusufi.

Top