www.kalishti.ch
Foto-Panoramë nga fshati

Foto-Panoramë nga fshati

Fotot janë të bëra nga autor të shumtë të pa identifukuar. Një numër i konsiderueshëm janë marrë në FB, kurse nje pjesë e madhe e tyre janë bëre nga Lindim Jusufi.